איך ניתן להוציא רישיון נשק

שתפו את הכתבה עם חבר/ה עכשיו!

כתבות נוספות בנושא

החזקה ונשיאה של נשק היא עבירה פלילית שהעונש בצדה עשוי להגיע לעשר שנות מאסר.

האיסור על החזקת נשק נובע מתוך כוונה לצמצום תפוצת נשק במרחב הציבורי באופן שעשוי לסכן את הציבור.

עם זאת, במקרים מסוימים, מעניק המשרד לביטחון פנים היתר להחזקה ונשיאה של נשק למי שעומד בקריטריונים לקבלת רישיון.

 

קריטריונים להוצאת רישיון נשק

הוצאת רישיון נשק אינה אפשרית עבור כל אחד. המגבלה על הוצאת נשק אינה חלה רק על אנשים בעלי עבר פלילי, אלא על חלקים נרחבים מתוך הציבור שומר החוק. הימצאות נשק במרחב הציבורי היא בעלת פוטנציאל לסיכון הציבור. על כן, הרישיון להחזקת נשק ניתן במשורה ועל פי עמידה בתנאי סף ותבחינים נוקשים אשר על פי נבחן הצורך של המבקש בנשק.

התבחינים המרכזיים המאפשרים הוצאת רישיון נשק נוגעים לתחום עיסוק של אדם בהווה או עיסוק עבר הכולל שימוש בנשק. כך לדוגמה, באפשרות מי ששירת כקצין בצה"ל או כלוחם ביחידה קרבית להגיש בקשה לרישיון נשק. כמו כן, מי שמועסק בהווה כמתנדב במשטרה, עובד כחקלאי או מועסק באחד מגופי ההצלה כעובד או מתנדב, עשוי גם כן להיות זכאי לרישיון נשק.

 

הליך הוצאת רישיון נשק

על מנת להוציא רישיון נשק, על המבקש להיות בן 21 לפחות במידה ששירת שירות צבאי או לאומי, או בן 27 לפחות במידה שלא שירת. על המבקש למלא הצהרת בריאות החתומה על ידי רופא ולצרפה לטופס בקשת רישיון הניתן להגשה באופן מקוון באתר המשרד לביטחון פנים, בצירוף אסמכתאות המעידות על עמידה באחד התבחינים לקבלת רישיון המפורטים באתר המשרד.

נציגי המשרד יזמנו את המבקש לריאיון אישי שבו ייבחנו נתוני המבקש בראי התבחינים השונים הנוגעים לעיסוקו והכשרתו של המבקש, ומידת צורכו בנשק. במידה שהמבקש יימצא מתאים לקבלת רישיון נשק, יהיה עליו לעבור הכשרה ולהוכיח את יכולתו להפעיל את כלי הנשק נשוא הרישיון המבוקש על ידו.

פסילת רישיון נשק

ככלל, רישיון הנשק ניתן לתוקף מסוים. החזקת נשק לאחר שפג התוקף להחזקתו הוא אסור ומהווה החזקה שלא כדין. האחריות להאריך את תוקף רישיון הנשק מוטלת על ידי בעל הרישיון. לצד זאת, במקרים מסוימים, עשוי רישיון הנשק להיפסל על ידי המשרד לביטחון פנים. פסילת אדם מלהחזיק נשק נעשית בדרך כלל במקרה של חשד לביצוע עבירה.

 

ערעור על פסילת רישיון נשק

באפשרות אדם שרישיונו נפסל לערער על כך בפני המשרד לביטחון פנים. יחד עם זאת, הצעד הראשון המומלץ בהליך שינוי החלטת הפסילה, היא סגירת תיק החקירה שהוביל לפסילת הרישיון. את הליך הבקשה לסגירת תיק החקירה מומלץ לבצע באמצעות עו"ד המתמחה בתחום זה.

 

הוצאת רישיון נשק – משימה מורכבת הדורשת ידע מעמיק

רישיונות נשק אינם ניתנים כדבר שבשגרה. הליך הבקשה מצריך הוכחות בדמות אסמכתאות כתובות, בדבר עמידת המבקש בקריטריונים של המשרד לביטחון פנים. מסיבה זו, רצוי לבצע את הליך הבקשה להוצאת רישיון נשק בליווי גורם מקצועי הבקיא באופן מתן רישיונות נשק על ידי המשרד לביטחון פנים.

רובה