איך עורך דין כותב צוואה?

שתפו את הכתבה עם חבר/ה עכשיו!

כתבות נוספות בנושא

בחוק הירושה הוגדרו ארבעה סוגים של צוואות תקפות מבחינה משפטית. הסוגים הם, צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה נוטריונית וצוואה בעל פה. הסוגים הללו נבדלים באופן עריכתם ורמת המוגנות המשפטית שכל סוג מספק שונה. במאמר זה נרחיב לגבי כתיבת צוואה על ידי עורך דין, היתרונות של אפשרות זו ועל מה יש לתת את הדעת בעת הכתיבה.

 

צוואה בפני עורך דין

לעריכת צוואה בפני עורך דין ישנה חשיבות, הן בהיבט הפורמלי של כתיבתה בהתאם לדין ולכללים והן בהיבט של היכולת להבין את נסיבות המקרה, על מנת למנוע מחלוקות לגבי אופן חלוקת העיזבון. העורך דין נדרש לוודא כי ניסוח הצוואה נעשה בהתאם להוראות החוק ואופן הניסוח בצוואה לא ישתמע לשתי פנים. הרחבה על מציאת עו"ד צוואות מומלץ ראו כאן.

 

רגישות ופתרונות

עורך דין הכותב יחד עם המצווה את הצוואה צריך לנסח סעיפים המסדירים, הן את הרכוש שנצבר עד כה והן את הרכוש שייצבר לאחר מועד עריכת הצוואה. יש לתת את הדעת לרגישויות והמחלוקות אשר עשויות להתגלות לאחר שהמצווה ילך לעולמו ולהציע למוריש פתרונות המשקפים נאמנה את רצונו. לאחר הכתיבה העורך דין דואג לתיעוד שיגן על התוקף.

עורך דין המתמחה בעריכת צוואות יוכל לסייע לצמצם משמעותית את הסיכון לערעורים עליה, לרבות בכל הנוגע למצבו של המנוח בעת חתימתו על הצוואה.

 

מסמך מודפס

עריכת צוואה בפני עורך דין נעשית על בסיס צורה צורנית מקובלת והמסמך מודפס. העורך דין, לשם שמירה על כשירות הצוואה, יבצע את כל החתימות הנדרשות על הפרוטוקולים של מועדי הפגישות ותוך תיעוד של פגישת החתימה על הצוואה. הצוואה תחתם  על ידי 2 עדים בגירים הכשירים לחתום ובה הם יצהירו שהמצווה הבין את נוסח הצוואה וחתם עליה מרצונו החופשי.

 

שגיאות שיש להימנע מהם

בצוואה עשויות להופיע טעויות שחשוב להימנע מהן על מנת שאפשר יהיה לאשר את הצוואה ולקיים את תוכנה. כידוע לכל עורך דין המתמחה בתחום אין לכתוב את הצוואה בנוכחות היורשים. יש לוודא שהיורשים או המוטבים המוזכרים בצוואה לא יהיו מעורבים בשום שלב של הכנת הצוואה על מנת למנוע השפעה אסורה שלהם על כותב הצוואה.

כאשר עורך דין כותב צוואה עבור אדם זקן או חולה עליו לצרף לה חוות דעת רפואית המאשרת שהמצווה במצב כשיר מבחינה מנטלית לעריכת הצוואה. הדבר חיוני על מנת למנוע ספק לגביי רצונו בתוכן הצוואה.

 

סיכום כתיבת צוואה

לסיכום הנושא, על מנת להבטיח צוואה בטוחה ומוגנת מבחינת משפטית, יש לערוך אותה באופן מקצועי בסיוע עורך דין ובנוכחותם של עדים כשירים. צוואה המנוסחת בהתאם לכללי החוק ותוך שימוש בשפה המשפטית המקובלת לרבות התייחסות לכלל מרכיבי הרכוש, יכולה להגביר את הסיכויים שלאחר הפטירה, רצון המוריש ייושם במינימום של מחלוקות ומלחמות ירושה.

מאזניים