מדדים פיננסיים מרכזיים שיש לקחת בחשבון בעת ​​מחקר על חברות

שתפו את הכתבה עם חבר/ה עכשיו!

כתבות נוספות בנושא

כאשר חוקרים חברות, בין אם לצורך השקעה, שותפות או ניתוח תחרותי, הבנת מדדים פיננסיים מרכזיים היא חיונית. מדדים אלה מספקים תובנות לגבי הבריאות הפיננסית, הביצועים והסיכויים העתידיים הפוטנציאליים של החברה.

 

המדד המרכזי – הכנסה

הכנסה, המדד הפיננסי הבסיסי ביותר, היא נקודת המוצא להערכת הבריאות הפיננסית של החברה. צמיחה עקבית בהכנסות היא לעתים קרובות אינדיקטור טוב להצלחה התפעולית של החברה ומקומה בשוק. עם זאת, חשוב להתייחס גם לאיכות ההכנסות, כמו האם הן חוזרות או חד פעמיות, והמקורות שלה.

הכנסה נטו, המכונה גם רווח נקי או השורה התחתונה, היא מדד קריטי נוסף. זה מייצג את סך הרווחים של חברה לאחר התחשבנות של כל ההוצאות, המיסים ותזרימי ההכנסה הנוספים. רווח נקי חיובי וצומח לאורך זמן מעיד בדרך כלל על ביצועים טובים של החברה.

הַכנָסָה

סוגי רווחים – EBIT ו- EBITDA

רווח לפני ריבית ומיסים (EBIT), ורווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות (EBITDA) – אלו הם מדדי רווחיות מרכזיים. EBIT מספק מושג לגבי הרווחיות של חברה מפעילות הליבה שלה, למעט ההשפעה של אסטרטגיות פיננסיות ומס. EBITDA מרחיב את הרעיון הזה על ידי אי הכללת הוצאות שאינן מזומן כמו פחת והפחתות. מדדים אלה שימושיים במיוחד להשוואת חברות באותו ענף, מכיוון שהם מבטלים חלק מההשפעות של מבני הון ואסטרטגיות מס שונות.

 

יחס חוב להון

יחס החוב להון מודד את המינוף הפיננסי של חברה. הוא מחושב על ידי חלוקת סך ההתחייבויות שלה בהון העצמי. הוא מספק תובנה עד כמה חברה מממנת את פעילותה באמצעות חוב לעומת כספים בבעלות מלאה. יחס חוב-הון גבוה עשוי להצביע על כך שחברה מממנת צמיחה באגרסיביות באמצעות חוב, דבר שעלול להיות מסוכן, בעוד שיחס נמוך עשוי להצביע על ניהול פיננסי שמרני יותר.

אין ספק לגבי החשיבות של מידע על חברות והיתרונות שלו בטווח הקצר והארוך. כך לדוגמא החזר על הון (ROE) מודד את הרווחיות של חברה ביחס להון העצמי. זה מציין באיזו יעילות חברה משתמשת בכסף שהושקע על ידי בעלי המניות שלה כדי לייצר רווחים. ROE גבוה יותר הוא בדרך כלל טוב יותר, מה שמצביע על כך שהחברה יעילה ביצירה של רווחים מבסיס ההון העצמי שלה.

 

מדדים פיננסיים – כלי להערכת ביצועים

לסיכום, מדדים פיננסיים מרכזיים כמו הכנסה, רווח נקי, EBIT/EBITDA, יחס חוב להון, תשואה להון, יחסים נוכחיים ומהירים ותזרים מזומנים חופשי – אלו הם כלים חיוניים להערכת הבריאות של החברה והביצועים הפיננסיים שלה.

הכלים מציעים תובנות חשובות לגבי הרווחיות, היעילות, היציבות הפיננסית וניהול המזומנים של החברה. בעת מחקר חברות, ניתוח מדדים אלו בשילוב זה עם זה, יכול לספק הבנה מקיפה של מצבה הפיננסי של החברה והפוטנציאל העתידי שלה.

מדדים פיננסיים