מה היא פרשת השבוע הכי ארוכה?

שתפו את הכתבה עם חבר/ה עכשיו!

כתבות נוספות בנושא

התורה היא הבסיס למסורת היהודית ומהווה את ליבת הקשר של היהודי עם בוראו. בכל שבוע נקראת פרשה מהתורה בבתי כנסת בכל רחבי העולם. חלק מהפרשיות ארוכות יותר מאחרות, אבל איזו מהן היא הארוכה ביותר? במאמר זה נחקור את התשובה לשאלה זו, את נושאי הפרשה ואת משמעותן של הפרשיות במסורת היהודית. 

 

הפרשה הארוכה בתורה

התורה מחולקת ל-54 פרשיות שכל אחת מהן נקראת במהלך השנה עד להשלמת מעגל קריאה מלא. הפרשיות מסודרות באופן המאפשר את השלמת קריאת התורה כולה לאחר שנה. הפרשה הארוכה ביותר בתורה היא פרשת נשא, המצויה בספר במדבר.

פרשה זו מכילה 176 פסוקים והיא נקראת במהלך חודש סיון. פרשת נשא היא פרשה חשובה במיוחד משום שהיא מכילה את ברכת הכהנים הנאמרת על ידי הכהנים וכן חוקים והוראות נוספות בעניינים שונים כגון: גוזל ונשבע לשקר, מתנות הנשיאים, סוטה, נזיר וקדושת המחנות.

מעבר ארוך

פרשת נשא – הנושאים השונים

פרשת נשוא עוסקת במספר נושאים:

 

משמרת בני גרשון

גרשון היא משפחה ממשפחות שבט לוי. הפרשה פותחת במניית תפקידיהם של בני גרשון: נשיאת יריעות המשכן שהקיפו אותו וכן את היריעות הסוככות, נשיאת קלעי החצר ומסך שער החצר בזמן מסע בני ישראל.

 

משמרת בני מררי

מררי היא משפחה נוספת מבני לוי. תפקידיהם: נשיאת קרשי המשכן, בריחי המשכן, עמודי המשכן, אדני המשכן וכן את עמודי החצר כולל אדנים ויתדות.

מִשׁמֶרֶת

מניית הלוויים המשרתים

משה רבנו מונה את בני לוי שגילם הוא בין 30-50, העובדים בפועל בנשיאת המשכן. במשפחת גרשון: 2630 איש במשפחת קהת, 2,750 איש ובמשפחת מררי 3,200 איש. ס"הכ: 8,580 כהנים גברים בגילאי 30-50.

 

קדושת המחנות

הגדרת 3 רמות קדושה בחניית בני ישראל:

קדושה עליונה: עזרת המשכן, קדושה פחותה: מחנה הלויים ולאחר מכן מחנה ישראל. ביום בו הוקם המשכן מצווה הקב"ה על הרחקת הטמאים מהאזורים הקדושים.

 

גוזל ונשבע לשקר

על פי התורה מי שגזל מחברו ונשבע נקרא מועל בהשם. כאשר שב בתשובה יחזיר לנגזל את הגזל שגזל בתוספת של חמישיית בנוסף, עליו להביא לכפרה קרבן אשם.

 

סוטה

דין סוטה חל על אישה שסטתה מהוראת בעלה והתייחדה עם אדם שאסר עליה. פירוט ההלכות לגביה – בפרשה.

 

נזיר

דיני איש או אישה הנודרים שלא לשתות יין. בנוסף לאישור שתיית דיין חל עליהם גם איסור אכילת ענבים, היטמאות למת ותספורת. בפרשה פירוט גם על מתנות הנשיאים, ברכת כהנים והתגלות השם אל משה.

 

כמים לים

הפרשיות הן חלק מהותי מהמסורת היהודית והן נקראות בבתי כנסת ברחבי העולם. הם מספקות דרך ליהודים להתחבר למורשת ולהיסטוריה לצד לימוד הנהגת החיים של היהודי. מידע נוסף על המסורת היהודית והפרשיות, ניתן למצוא באתר כמים לים, בכתובת: https://maimlayam.co.il.

הפרשה הארוכה ביותר